خانه > نرم افزار اسکنورا – SCANORA

نصب راه اندازی نرم افزاری اسکنورا

نصب راه اندازی نرم افزاری اسکنورا

توضیحات برنامه

این شامل هر دو مسئول است برای سیاست کلی ساخت تصویربرداری و معماری
و همچنین سازندگان که نیاز به درک دقیق از ویژگی های DICOM محصول. این
سند شامل برخی از تعاریف اولیه DICOM است تا هر خواننده بتواند چگونگی این محصول را درک کند ،پیاده سازی ویژگی های DICOM. با این حال، انتظار می رود که انتگرال ها تمام DICOM را درک کنند اصطلاحات، چگونگی استفاده از جداول در این سند به عملکرد محصول،و چگونگی عملکرد آن ادغام با سایر دستگاه هایی که از ویژگی های سازگار DICOM پشتیبانی می کنند

ارائه شده توسط گروه نرم افزاری نیدسافت با خدمات و پشتیبانی فنی مختص نیدسافت

لینک های دانلود SCANORA

طراحی توسطشرکت نید سافت