خانه > نرم افزار تخصیص بودجه و اعتبارات

نرم افزار تخصیص بودجه و اعتبارات

اصلی ترین روال مدیریتی مالی برای کنترل و نظارت مستمر و دقیق بر فرآیندهای مربوط به بودجه ریزی با توجه به محدودیت های اعمال شده، از مرحله تصویب بودجه تا مرحله پرداخت اعتبار، قسمت بودجه ریزی است.

گروه نرم افزاری نیدسافت پس از بررسی و تحقیق در برنامه های موجود در زمنیه آمار و بودجه و از طرفی عدم وجود برنامه ای جامع، در این حوزه، تصمیم به تهیه و تولید نرم افزار تحت وب آمار و توزیع بوده نموده است.

یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، ثبت روال تخصیص بودجه و پرداخت هزینه های جاری مجموعه در قالب برنامه ی چند لایه و یکپارچه بمیابشد. از این رو با توجه به شرایط سازمانی و همچنین پیشرفت روزافزون تکنولوژی IT نرم افزار تحت وب آمار و توزیع بودجه، ساختار چندلایه ای مدنظر مدیران را دارا می باشد.

از مزایای چند لایه ای بودن نرم افزار، این است که در عین استقلال هرلایه یا ماژول، کل سیستم یکپارچگی خود را حفظ می نماید.

از دیگر دغدغه های مدیران سازمان ها دریافت گزارشات بروز و جزء به جزء هزینه های انجام شده می باشد، که این نرم افزار قادر به تهیه انواع گزارشات در سال مالی و همچنین محل تخصیص بودجه به همراه نوع هزینه می باشد.

از مزایای نرم افزار آمار و بودجه نیدسافت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 •   تسهیم بودجه بر اساس واحدها و شعب سازمان و  گروه های قراردادی
 •   اعمال قوانین و مقررات بودجه دولتی
 •   انجام محاسبات هزینه ها و بودجه ها به صورت کاملا اتوماتیک
 •   ورود اطلاعات به همه فرمها از فایل اکسل
 •   داینامیک بودن تعریف امضای اسناد در هر مرحله
 •   گزارش ساز داینامیک نسبت به شرایط لحظه ای(سال مالی، گروه قراردادی،   نوع هزینه)
 •   مجهز به کارتابل کاملا انعطاف پذیر جهت امضای اسناد و بودجه ها و هزینه ها مناسب برای هر سازمان و شرکت
 •   دارای قابلیت ارسال سند جهت استحضار و ادامه فرایند تایید برای هر مسئول(پست)
 •   اعمال سطوح دسترسی کاملا داینامیک و انعطاف پذیر به طوری که برای مثال برای یک گروه خاص حق امضاء اسناد تعریف کنیم یا فقط برای یک نفر در یک گروه خاص و یا اینکه حق برداشت امضاء و یا حذف سند فقط توسط یک نفر انجام گیرد.
 •   تهیه گزارشات دقیق از هزینه ها و بودجه و کل فیلدهای استفاده شده در هر قسمت از نرم افزار
 •   امکان تخصیص و توزیع بودجه و اعتبارات به صورت سلسله مراتبی و نامحدود
 •   طراحی چاپ توسط کاربر
 •   خروج اطلاعات همه فرمها در قالب فایل اکسل

طراحی توسطشرکت نید سافت